Gün, saat, oturduğun sandalye duruşun, bakışın üzerinde ki elbise her şey o kadar net bir şekilde beynimde, ruhumda ve  aklımda.  Sırf bunun için bile sevmeliydin.