CCNA Discovery: Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi (Version 4.0) – DHomesb Chapter 5 – Soru ve Cevapları

Her Sınav Başladığında Sıralama Değişerek Ekrana Gelmektedir.
1 – 172.32.65.13 IP adresi ve varsayılan alt ağ maskesine sahip bir konak bilgisayar hangi ağa aittir?

172.32.0.0
2 – IPv4 adreslerinin büyüklüğü nedir?

32 bit
3 – Özel IP adresleriyle ilgili hangi ifade doğrudur?

sınırlı sayıdaki kullanılabilir genel IP adresi sorununu giderir.
4 – Bir PC, DHCP sunucusundan IP adresini almıştır. PC onarım için ağdan kaldırılırsa, IP adresi yapılandırmasına ne olur?

Kira sona erdiğinde yeniden kullanılmak üzere adres havuza geri gönderilir.
5 – IP adresinin hangi bölümü ağdaki belirli bir aygıtı tanımlar?

konak bilgisayar kısmı
6 – Varsayılan maske olduğu düşünülürse, 175.124.35.4 IP adresinin hangi bölümü konak bilgisayarı temsil eder?

35.4
7 – DHCP Keşfi iletisini hangi üç ifade açıklar? (Üç adet seçin.)

Hedef IP adresi 255.255.255.255’tir.
Bu ileti, IP adresi arayan bir istemciden gelir.
Tüm konak bilgisayarlar iletiyi alır, ancak yalnızca DHCP sunucusu yanıt verir.
8 – Varsayılan alt ağ maskesi ile C Sınıfı IP adresi verildiğinde kaç tane kullanılabilir konak bilgisayar vardır?

254
9 – Bir konak bilgisayara dinamik olarak hangi tip sunucu IP adresi atar?

DHCP
10 – NAT kullanılarak Linksys tümleşik yönlendirici üzerinden gönderilen paketleri hangi iki ifade açıklar? (İki adet seçin.)

Yerel ağ dışındaki bir hedefe gönderilen paketlerin çevrilmesi gerekir.
Aynı yerel ağ üzerindeki konak bilgisayarlar arasında gönderilen paketlerin çevrilmesi gerekmez.
11 – Çoklu yayın Ethernet çerçevesinin hedef MAC adresi hangisidir?

onaltılıda 01-00-5E ile başlayan bir adres
12 – Grafiğe bakın. İş istasyonundaki bir kullanıcı sunucuya bağlanamıyor. Tüm kablolar test edilmiş olup tümü çalışıyor durumdadır ve tüm aygıtların IP adreslemesi vardır. Ancak kullanıcı sunucuya ping atamamaktadır. Soruna yol açan nedir?

İş istasyonu ve sunucu farklı mantıksal ağlarda bulunmaktadır.
13 – Grafiğe bakın. Linksys tümleşik yönlendiriciye NAT ve DHCP yüklenmiştir. Yerel bilgisayara (Konak Bilgisayar 1) atanma olasılığı en yüksek IP adresi hangisidir?

10.0.0.17
14 – Hangi varsayılan alt ağ maskesi en fazla konak bilgisayar bit’i sağlar?

255.0.0.0
15 – Tekli yayın iletisinin bir Ethernet ağında teslim edilmesi için hangi bilgiyi içermesi gerekir?

belirli bir hedef konak bilgisayara karşılık gelen MAC ve IP adresleri
16 – Aşağıdakilerden hangileri özel IP adresleridir? (Üç adet seçin.)

10.1.1.1
172.16.4.4
192.168.5.5
17 – Varsayılan alt ağ maskesi kullanan B Sınıfı konak bilgisayar IP adresleri için kaç bit bulunur?

16
18 – Yeliz telefonda arkadaşıyla konuşuyor. Bu ne tip bir iletidir?

tekli yayın
19 – Tekli yayın paketinde hangi hedef IP adresi kullanılır?

belirli bir konak bilgisayar
20 – Hangisi NAT’nin (Ağ Adres Çeviricisi) amaçlarından biridir?

harici kullanıcıların bir ağda kullanılan IP adreslerini algılamasını önler
21 – Grafiğe bakın. Bir konak bilgisayar, aynı zamanda DHCP sunucusu olan bir Linksys tümleşik yönlendiriciye bağlanıp buradan bir IP adresi alır. Konak bilgisayarın ISP’ye ve İnternet’e erişmek için hangi adrese ihtiyacı vardır?

yerel ağa bağlanan tümleşik yönlendiricinin dahili IP adresi