CCNA Discovery: Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi (Version 4.0) – DHomesb Chapter 7  – Soru ve Cevapları

Her Sınav Başladığında Sıralama Değişerek Ekrana Gelmektedir.
1 – Bir erişim noktasının kullanabildiği iki kimlik doğrulama yöntemi hangisidir? (İki adet seçin.)

EAP
ön paylaşımlı anahtarlar
2 – Açık kimlik doğrulamayı ve ön paylaşımlı anahtarları kullanma arasındaki fark nedir?

Ön paylaşımlı anahtarlar için şifrelenmiş gizli sözcük gerekir. Açık kimlik doğrulama için gizli bir sözcük gerekmez.
3 – Grafiğe bakın. Linksys tümleşik yönlendiricinin Wireless (Kablosuz) menüsünde, erişim noktasının bulunup bulunmadığının yakındaki istemciler tarafından bilinmesini sağlayan yapılandırma seçeneği hangisidir?

SSID Broadcast (SSID Yayını)

 

4 – Kablosuz ağ iletişiminin kablolu ağ iletişimine göre iki avantajı nedir? (İki adet seçin.)
hareket yeteneği
kısa yükleme süresi
5 – IEEE 802.11 kablosuz bağlantı teknolojisi neden Bluetooth teknolojisinden daha uzak mesafelere iletim gerçekleştirebilir?

daha yüksek güç çıkışına sahip olduğundan

6 – Kablosuz ağlarda güvenlik neden bu kadar önemlidir?

Kablosuz ağlar kolay erişime izin veren bir ortam üzerinden verileri yayınladığından.

7 – Kablolu teknolojiyle karşılaştırıldığında kablosuz teknolojinin üç avantajı nedir? (Üç adet seçin.)

her zaman, her yerde bağlantı sağlaması
yüklemenin kolay ve uygun fiyatlı olması
ek aygıtlar ekleme kolaylığı

 

8 – Geçici kablosuz ağ ile ilgili hangi ifade doğrudur?

eşler arası ağda kablosuz istemcilerin bağlanmasıyla oluşturulur

 

9 – Wi-Fi (Kablosuz Bağlılık) logosu, kablosuz bir aygıtla ilgili neyi gösterir?

Aygıtın Wi-Fi logosuna sahip aynı standarttaki diğer aygıtlarla birlikte çalışabildiğini.
10 – Kablosuz bağlantı köprüleriyle ilgili hangi ifade doğrudur?

kablosuz bir bağ ile iki ağı bağlar
11 – Aşağıdaki cümleyi tamamlayın: WEP ______ için kullanılır ve EAP kablosuz ağlarda _____ için kullanılır.

şifrelemek; kullanıcıların kimliğini doğrulamak

 

12 – Hizmet kümesi tanımlayıcısı (SSID) hakkında hangi iki ifade doğrudur? (İki adet seçin.)
kablosuz aygıta hangi WLAN’a ait olduğunu bildirir
aynı WLAN üzerindeki tüm kablosuz aygıtların aynı SSID’ye sahip olması gerekir
13 – Bir erişim noktasında etkinleştirildiğinde açık kimlik doğrulamasıyla ilgili hangi ifade doğrudur?

kimlik doğrulaması gerektirmez
14 – Bir erişim noktası varsayılan olarak hangi tür kimlik doğrulamasını kullanır?

Açık
15 – Bir teknisyenden, bir binanın kablolu Ethernet ağına kablosuz bağlantı sağlaması istenmiştir. Gerekli erişim noktası sayısını etkileyen üç faktör nedir? (Üç adet seçin.)

binanın boyutu
binadaki kalın iç duvarların sayısı
çok sayıda ofiste mikrodalga fırın bulunup bulunmadığı
16 – Grafiğe bakın. Linksys tümleşik yönlendiricinin Wireless (Kablosuz) menü seçeneğinde, Network Mode (Ağ Kipi) seçeneğinin Mixed (Karma) olması ne anlama gelir?

Yönlendirici, 802.11b, 802.11g ve 802.11n aygıtları destekler.
17 – Hangi WLAN (Kablosuz Yerel Ağ) bileşenine yaygın olarak STA denir?

kablosuz istemci
18 – Hangi iki ifade kablosuz ağ güvenliğini tanımlar? (İki adet seçin.)
SSID yayını devre dışı bırakıldığında, bir saldırganın bağlanabilmesi için SSID’yi bilmesi gerekir.
Erişim noktasında varsayılan IP adresinin kullanılması, bilgisayar korsanlığını kolaylaştırır.

19 – İki WEP anahtarı uzunluğu hangisidir? (İki adet seçin.)

64 bit

128 bit

 

20 – Müdahale edilen verilerin bir bilgisayar korsanı tarafından okunmasını önlemek için kablosuz bağlantı verilerinin kodlanmasını hangi terim açıklar?
şifreleme

 

21 – Bir ağ yöneticisinin kablosuz ağa girebilecek veri türünü tanımlamasını hangi erişim noktası özelliği sağlar?

trafik filtreleme