CCNA Discovery: Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi (Version 4.0) – DHomesb Chapter 9 – Soru ve Cevapları

1 – Hangi iki sorun giderme tekniği hem ev ağları hem de büyük şirket ağları için uygundur? (İki adet seçin.)
sorun giderme sürecini belgeleme

sistem yükseltmelerinin ve yazılım sürümlerinin kaydını tutma
2 – Bir ağ yöneticisi, şirketin web sunucusuna erişemeyen bir kullanıcıdan telefon aldıktan sonra ilk olarak ne yapmalıdır?

Kullanıcıya yazdığı URL’nin ve görüntülenen hata iletisinin ne olduğunu sormalıdır.
3 – Hangi iki durumda ağ tabanları uygulanmalıdır? (İki adet seçin.)

ağ yüklenip en iyi şekilde çalıştıktan sonra
ağda önemli değişiklikler uygulandıktan sonra
4 – Belirli bir ağ üzerindeki yalnızca bir iş istasyonu İnternet’e erişemiyor. Böl ve yönet yöntemi kullanılıyorsa uygulanması gereken ilk sorun giderme adımı hangisidir?

İş istasyonu TCP/IP yapılandırmasını kontrol etme.
5 – Fiziksel katman ağ sorunlarından ikisini belirleyin. (İki adet seçin.)

donanım arızası
gevşek kablo bağlantıları

6 – Bir teknisyen, PC ile Linksys tümleşik yönlendirici arasında konsol oturumu kuramamaktadır. Her iki aygıta da güç gelmekte ve aralarında kablo bağlantısı bulunmaktadır. Bu sorunun tanılanmasında hangi iki sorun giderme adımı yardımcı olabilir? (İki adet seçin.)

Doğru kablonun kullanıldığından emin olma.
Tümleşik yönlendiricideki bağ durum LED’inin yandığından emin olma.
7 – Bir müşteri, İnternet bağlantısının düzgün çalışmadığını bildirmek için kablolu bağlantı şirketini telefonla aramıştır. Teknisyen birçok yapılandırma değişikliği denedikten sonra müşteriye denemesi için yeni bir kablo modemi göndermeye karar vermiştir. Bu işlem hangi sorun giderme tekniğini temsil eder?

değiştirme
8 – Yönlendirici ile ISP arasındaki bağlantıyı doğrulamak için hangi iki öğe kontrol edilebilir? (İki adet seçin.)

yönlendirici durumu sayfası
LED’lerin gösterdiği bağlantı durumu

9 – ISR bir DHCP sunucusu olarak hareket ederken istemciye hangi üç bilgi türünü sağlayabilir? (Üç adet seçin.)

varsayılan ağ geçidi
dinamik IP adresi
DNS sunucusu adresi
10 – Bir teknisyen yeni bir kablosuz erişim noktasındaki güvenlik ihlali sorununu gidermektedir. Hangi üç yapılandırma ayarı bilgisayar korsanlarının erişim kazanmasını kolaylaştırır? (Üç adet seçin.)

SSID yayınlama
açık kimlik doğrulama kullanma
varsayılan dahili IP adresini kullanma
11 – Uzaktan erişim yazılımı sorun giderme sürecinde nasıl yardımcı olur?

Sahada bir teknisyen bulunmadan tanılama işlemleri gerçekleştirilebilir.
12 – Sorun giderme olayının ardından belgelere hangi iki öğe eklenmelidir? (İki adet seçin.)

son çözüm
başarılı ve başarısız sorun giderme adımlarının sonuçları
13 – Kablosuz bağlantının oluşması için istemcide ve erişim noktasında hangi üç ayarın aynı olması gerekir? (Üç adet seçin.)

SSID
kimlik doğrulama
şifreleme anahtarı

14 – İnternet’te çapraz geçiş yapan bir paketin gecikme konumunu belirlemek için hangi komut kullanılır?

tracert

15
Yardım masası personeli genellikle hangi iki görevde son kullanıcılara yardımcı olur? (İki adet seçin.)

sorunun ortaya çıktığı zamanı belirleme
sorunun çözümünü uygulama
16 – Hangi ipconfig komutu, bir DHCP sunucusundan IP yapılandırması ister?

ipconfig /renew

17 – Bir teknisyen, Linksys tümleşik yönlendiricinin bir ağ sorununun kaynağı olduğundan şüphelenmektedir. Sorun giderme işlemi sırasında teknisyen, bağlantı noktalarının bazılarında etkinlik LED’inin yeşil renkte yanıp söndüğünü fark eder. Bu neyin göstergesidir?

Bağlantı noktaları çalışır durumda olup trafik almaktadır.

18 – Kablo bağlantılarının ve kablo sorunlarının incelenmesiyle hangi sorun giderme yöntemi başlar?

aşağıdan yukarıya
19- Grafiğe bakın. Gösterilen ağda hangi yapılandırma yanlıştır? (Düz Bağlantı Olan Soru)

Kablolu bağlantıda kullanılan kablo tipi yanlıştır.
20 – Grafiğe bakın. Gösterilen ağda hangi yapılandırma yanlıştır? (Kablolu Çarpraz Olan Soru)

Konak bilgisayar IP adresi yanlıştır.
21 – Bir PC anahtara bağlı ancak ağa bağlanamıyor. UTP kabloda sorun olduğundan şüpheleniliyor. Sorun ne olabilir?

Çapraz kablo kullanılıyordur.

22 – Bir DNS sunucusunun ad çözümlemesi sağlayıp sağlamadığını belirlemek için hangi komut kullanılır?

nslookup

23 – Grafiğe bakın. Kablosuz konak bilgisayar İnternet’e erişemezken kablolu konak bilgisayar erişebilmektedir. Sorun nedir?

Konak bilgisayar WEP anahtarı yanlıştır.