CCNA Discovery: Working at a Small-to-Medium Business or ISP (Version 4.1) – DsmbISP Chapter 1

CCNA Discovery: Working at a Small-to-Medium Business or ISP (Version 4.1) – DsmbISP Chapter 1

Değerlendirme Sınavına Giriş
Bu sınav, öğretim programının DsmbISP 4.1 Sürümünün 1. Bölüm’üne yönelik materyalleri kapsayacaktır.

Bu sınavın puanlaması, her ÇSTY’nin (Çoktan Seçmeli Tek Yanıt) iki puan, her ÇSÇY’nin de (Çoktan Seçmeli Çok Yanıt) her doğru seçenek için bir puan değerinde olduğu, Ağırlıklı Model kullanılarak yapılacaktır. Gerekenden daha fazla seçenek belirlemesi halinde öğrenci sıfır puan alacaktır.

Talimatlar Üzerinde Fareyi Gezdirin
Kaydırma tekerlekli bir fare kullanıldığında, değerlendirme sırasında seçilen yanıtların yanlışlıkla değişebileceğini unutmayın. İşaretçi bir sorudaki seçeneklerin üzerine odaklanırsa, kaydırma tekerleğinin kullanılması amaçlanan yanıtı değiştirebilir. Bu sorundan dolayı, değerlendirmeleri yaparken kaydırma tekerleği kullanılması önerilmez. Ancak kaydırma tekerleği kullanılırsa sınavınızı göndermeden önce yanıtlarınızı kontrol ettiğinizden emin olun.

© 2008, Cisco Systems, Inc.
Form Bilgileri:
Bu sınavda 19 soru sorulacaktır.
Sorular ve Cevaplar

1 – Orta büyüklükteki bir işletmenin BT yöneticisi, şirketin sahip olduğu web sunucularını yirmi dört saat denetimli erişim, yedek güç ve yüksek bant genişlikli İnternet erişimi sunan bir tesiste barındırmak istemektedir. Hangi ISP hizmeti bu ihtiyacı karşılar?

ekipman barındırma
2 – Hangi ağ destek hizmeti ekibi istemcinin tesislerinde ağ donanımlarının ve devrelerinin yüklü olup olmadığını tespit eder?

planlama ve tedarik
3 – Maksimum T1 iletim hızı nedir?

1,544 Mbps
4 – Yeni bir devre hazır olduğunda müşteriyle bağlantı kuran ve müşteriye parolaları ve diğer hesap bilgilerini ayarlama konusunda rehberlik eden ISP ağ destek sistemleri ekibi hangisidir?

yardım masası
5 – Hangi özellik ağ cihazlarının ölçeklenebilir olmasını sağlar?

modülerlik
6 – İnternet’in temel amacı neydi?

araştırma
7 – Orta ve büyük ölçekteki işletmelerin kullandığı üç temel yüksek bant genişliği bağlantı seçeneği hangileridir? (Üç adet seçin.)

metro Ethernet
T1
T3
8 – İnternet bant genişliğini ölçmek için hangi birimler kullanılır?

saniye başına bit sayısı
9 – Bireysel kullanıcılar ve küçük işletmeler İnternet erişimi sağlamak için hangi noktada doğrudan ISP ağına bağlanırlar?

bir POP’de

10 – Hangi ifade bir 1. Kademe ISP’nin işlevlerinden birini tanımlar?

küresel İnternet omurgasını oluşturmak için benzer büyüklükteki diğer ISP’ler ile eş düzey bağlantı kurma

11 – Resme bakın. Konak Bilgisayar A, 192.168.100.2 adresindeki web sunucusuna bağlanamamaktadır. tracert komutunun getirdiği verilere dayalı olarak, soruna neden olmuş olabilecek en olası cihaz hangisidir?

Yönlendirici F

12 – Resme bakın. Bir konak bilgisayar, 192.168.100.2 adresindeki bir sunucuyla olan bağlantısını koruma konusunda sorun yaşamaktadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ping komutunun getirdiği verileri en iyi şekilde açıklar?

Bazı paketler hedefe ulaşmıştır.

13 – Bir konak bilgisayar ne zaman bir ICMP yankı isteği gönderir?

bir hedef adresin ulaşılabilir olup olmadığını belirlemek üzere bir ping atma işlemi başlatmak için

14 – Bir ISP’de yaygın olarak bulunan üç destek ekibi hangileridir? (Üç adet seçin.)

yardım masası
ağ işlem merkezi
planlama ve tedarik hazırlığı

15 – ping komutu kullanılarak aşağıdakilerden hangi ikisi belirlenebilir? (İki adet seçin.)

bir paketin hedefe ulaşması ve yanıtın kaynağa dönmesi için gereken ortalama süre
hedef cihaza ağdan ulaşılıp ulaşılamadığı

16 – RFC’nin amacı nedir?

bir İnternet standardının geliştirilmesini ve onaylanmasını belgelemek

17 – Yeni bir müşteri bağlantısını test etmekten ve bağlantının sürekli çalışmasını izlemekten sorumlu olan ağ destek hizmetleri ekibi hangisidir?

ağ işlem
18 – Ağ sorunlarının konumunu belirlemeye yardımcı olan ve paketlerin geçtiği yönlendiricileri tanımlayan ağ yardımcı programı hangisidir?

tracert

19 – İnternet omurgasını birbirine bağlayan nedir?

IXP’ler