CCNA Discovery: Working at a Small-to-Medium Business or ISP (Version 4.1) – DsmbISP Chapter 2

CCNA Discovery: Working at a Small-to-Medium Business or ISP (Version 4.1) – DsmbISP Chapter 2

Değerlendirme Sınavına Giriş
Bu sınav, öğretim programının DsmbISP 4.1 Sürümünün 2. Bölüm’üne yönelik materyalleri kapsayacaktır.

Bu sınavın puanlaması, her ÇSTY’nin (Çoktan Seçmeli Tek Yanıt) iki puan, her ÇSÇY’nin de (Çoktan Seçmeli Çok Yanıt) her doğru seçenek için bir puan değerinde olduğu, Ağırlıklı Model kullanılarak yapılacaktır. Gerekenden daha fazla seçenek belirlemesi halinde öğrenci sıfır puan alacaktır.

Bu sınavın sonuna kurs geribildirimi için üç soru eklenmiştir. Verdiğiniz yanıtlar notunuzu etkilemeyecektir, ancak programa ve öğrenci başarısına hangi faktörlerin katkıda bulunduğunu daha iyi anlayabilmek üzere kullanılacaktır.

Talimatlar Üzerinde Fareyi Gezdirin
Kaydırma tekerlekli bir fare kullanıldığında, değerlendirme sırasında seçilen yanıtların yanlışlıkla değişebileceğini unutmayın. İşaretçi bir sorudaki seçeneklerin üzerine odaklanırsa, kaydırma tekerleğinin kullanılması amaçlanan yanıtı değiştirebilir. Bu sorundan dolayı, değerlendirmeleri yaparken kaydırma tekerleği kullanılması önerilmez. Ancak kaydırma tekerleği kullanılırsa sınavınızı göndermeden önce yanıtlarınızı kontrol ettiğinizden emin olun.

© 2009, Cisco Systems, Inc.
Form Bilgileri:
Bu sınavda 19 soru sorulacaktır.

1 – Aşağıdaki senaryolardan hangisi OSI modelinin 4. Katman’ında ortaya çıkan bir sorunu anlatmaktadır?

Bir e-posta sunucusunda TCP bağlantı noktası 25’e adreslenmiş trafiği filtreleyen bir güvenlik duvarı.

2 – Yönlendirici, bir paketi ağlar arasında yönlendirmek için hangi adresi kullanır?

hedef IP adresi

3 – 3. Katman’daki sorunları gidermek için en yaygın olarak kullanılan üç komut satırı yardımcı programı hangileridir? (Üç adet seçin.)

ping
ipconfig
traceroute

4 – Bir müşteri, yeni bir bilgisayar ve kablo modemi kurarken yardım masasını arar ve İnternet’e erişim sağlayamadığını bildirir. Aşağıdan yukarıya sorun giderme yaklaşımı kullanılırsa, teknisyen hangi üç soruyu sormalıdır? (Üç adet seçin.)

NIC bağlantı ışığı yanıp sönüyor mu
Ağ kablosu modeme düzgün biçimde takılmış mı?
Kategori 5 kablo bilgisayardaki ağ yuvasına düzgün biçimde bağlanmış mı?

5 – OSI modelinin üst katmanları aşağıdaki işlevlerden hangi ikisini sağlar? (İki adet seçin.)

ağ iletişimi sürecini başlatma
verileri iletilmek üzere şifreleme ve sıkıştırma

6 – OSI modelinin fiziksel katmanının iki işlevi hangileridir? (İki adet seçin.)

verileri bit’lere dönüştürme
sinyal üretme

7 – Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yardım masası olay bildirim dosyasını üste yönlendirme işlemini tanımlar?

Bir sorunu giderme girişimi başarısız olduktan sonra yardım masası teknisyeni olay bildirim dosyasını yerinde destek personeline gönderir.

8 – Olay yönetiminin iki temel yordamı hangileridir? (İki adet seçin.)

bir olay bildirim dosyası açma
bir sorun çözme stratejisine bağlı kalma

9 – Bir yardım masası teknisyeninin müşteriye bir sorunun çözümünde yardımcı olurken sistematik bir yaklaşımda kullandığı ilk adım hangisidir?

sorunu tanımlama

10 – Veriler OSI modelinin 1. Katman’ından 4. Katman’ına iletilirken izlenmesi gereken doğru kapsülleme sırası hangisidir?

bit’ler, çerçeveler, paketler, kesimler

11- Resme bakın. Sunucu A başka bilgisayarlar ile iletişim kuramıyor. Bu ağ üzerindeki bilgisayarlar adresleri atama sorumlu bir DHCP sunucusu olduğunu. Çıkışına dayalı ipconfig konak A komuta, sorunun en olası nedeni nedir?

Konak Bilgisayar DHCP sunucusundan yapılandırma ayarlarını alamıyor.

12 – Aşağıdakilerden hangisi OSI modelinin taşıma katmanının bir işlevidir?

verileri TCP kullanarak ağ üzerinden güvenilir şekilde dağıtır.

13 – 1. Seviye ve 2. Seviye yardım masası teknisyenleri hangi üç yolu izeyerek müşteri sorunlarını tanımlamaya çalışır? (Üç adet seçin.)

müşteriyle telefonda konuşarak
çeşitli web araçları kullanarak
uzak masaüstü paylaşım uygulamaları kullanarak

14 – Bir konak bilgisayarda ortaya çıkan bağlantı sorununu giderirken ağ yöneticisi, ping 127.0.0.1 komutunu kullanır. Ping girişimleri başarısız olmaktadır. En olası sorun hangisidir?

TCP/IP yığını düzgün yüklenmemiştir.

15 – Bir müşteri, yeni bir bilgisayar ve kablo modemi kurduktan sonra ISP’nin yardım masasını arar ve İnternet’e erişim sağlayamadığını bildirir. Yardım masası teknisyeni 1. Katman’ı ve 2. Katman’ı doğruladıktan sonra müşteriye hangi üç soruyu sormalıdır? (Üç adet seçin.)

Alt ağ maskeniz nedir?
IP adresiniz nedir?
Varsayılan ağ geçidine ping atabiliyor musunuz?

16 – Hangi 1. Katman sorunu bir kullanıcının İnternet bağlantısının kaybolmasına yol açabilir?

gevşek ağ kablosu

17 – Bir müşteri, bir e-ticaret web sitesine erişme konusunda sorun yaşadığını bildirmek için arar. Yardım masası teknisyeni yukarıdan aşağıya yaklaşımını kullanarak sorunu gidermeye başlar. Teknisyenin müşteriye ilk önce hangi soruyu sorması gerekir?

Başka web sitelerine erişebiliyor musunuz?

18 – Bağlantı sorunları yaşayan bir muhasebe şirketi, ISP’den 3. Seviye desteğe ihtiyaç duyuyor. Hangi işlev 3. Seviye veya daha yüksek desteği gerektirir?

yeni ekipmanı kurma ve yapılandırma

19 – ISP yardım masasının iki temel hedefi nedir? (İki adet seçin.)

ağı en iyi duruma getirmek
müşterileri elde tutmak