CCNA DİSCOVERY: WORKİNG AT A SMALL-TO-MEDİUM BUSİNESS OR ISP (VERSİON 4.1) – DSMBISP CHAPTER 3

1 – Hangi cihaz yayın etki alanlarını ve çatışma alanlarını ayırma kabiliyetine sahiptir?

yönlendirici
2 – Ağ tasarımına başlamadan önce yerinde inceleme raporunun sonuçlarını müşteriyle birlikte incelemek neden önemlidir?

raporun mevcut ağı ve genişleme planlarını doğru şekilde açıkladığını doğrulamak için
3 – Hangi kabloda PVC, kordonlu metal tabaka ve plastik bir kaplamayı içeren birkaç koruyucu katmanı olan bir sert bakır çekirdeği bulunur?

eşeksenli
4 – Bir iletişim sisteminin kullanılabilirlik hedefinin “beş 9” olduğu söylenir. Bunun anlamı nedir?

Bir ağın zamanın %99,999’unda kullanılabilir olması gerekir.
5 – Resme bakın. Her cihaz arasında hangi bükümlü çift kablo tipi kullanılır?

A=konsol, B=düz, C=düz, D=çapraz, E=çapraz
6 – Bir ağ mevcut iletişim odasının alanını aşacak biçimde genişletdiği zaman neyin eklenmesi gerekir?

IDF
7 – Bir MDF’de genellikle aşağıdaki öğelerden hangi üçü bulunur? (Üç adet seçin.)
anahtarlar ve yönlendiriciler
ağ ekipmanı rafları
bulunma noktası (POP)

8 – Teknisyenin yerinde inceleme raporuna aşağıdaki sorunlardan hangi üçü not edilmelidir? (Üç adet seçin.)

etiketlenmemiş kablolar
ağ cihazlarının fiziksel güvenliğinin yeterli olmaması
kritik cihazlar için UPS’in olmaması
9 – Yedek ağ bileşenlerinin kullanılması bir ağ için neyi sağlar?

Güvenilirlik

10 – ISR yönlendiricisi kullanmanın bir şirkete sağlayacağı fayda nedir?

ISR; bir anahtarın, yönlendiricinin ve güvenlik duvarının işlevlerini tek bir cihazda sunar.
11 – Bir imalat şirketi, ağ yükseltmesi yapmaktadır. Yükseltme sürecinin seçimini ve tasarım aşaması bileşenlerini hangi iki yordam tanımlar? (İki adet seçin.)

Prototipler oluşturup bunları test etme.
Tasarımın zayıf yönlerini tanımlayıp ele alma.
12 – Müşteri tesislerinde müşteri ağının, bir telekomünikasyon hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla İnternet ile fiziksel olarak bağlantı kurduğu konumu ifade etmek için hangi terim kullanılır?

bulunma noktası (POP)
13 -Bir ağ yükseltmesi tasarlarken yerinde destek teknisyeni aşağıdaki görevlerden hangi ikisini gerçekleştirmelidir? (İki adet seçin.)

tesisin fiziksel yapısını inceleme ve belgeleme
mevcut ağ yapısını belgelemek için bir yerinde inceleme gerçekleştirme
14 – ISP tarafından yönetilen hizmetler almanın iki avantajı nedir? (İki adet seçin.)

faturalar öngörülebilir
yardım masası hizmetlerinin kullanılabilirliği artar

15 – Bir istemci, artan ağ taleplerini karşılayacak biçimde genişletilebilecek bir ağ iletişim cihazına ihtiyaç duyuyor. Bu gereksinimi karşılamak için cihazda hangi özelliğin bulunması gerekir?

modüler fiziksel yapılandırma

16 – Ağ teknisyenine bir ağ yükseltmesinin gereksinimlerini belirlemek için müşteri tesislerine yerinde ziyaret gerçekleştirme görevi verilir. Teknisyenin, mevcut kurulu ekipman envanterine ek olarak müşteriden konak bilgisayarlar ve ağ iletişimi cihazları hakkında başka hangi bilgiyi alması gerekir?

yakın gelecekte öngörülen büyüme planları
17 – Aşağıdakilerden hangi üçü bir mantıksal topoloji belgesine eklenir? (Üç adet seçin.)

verilerin ağ üzerinde izlediği yol
cihaz adları ve 3. Katman adresleme bilgileri
yönlendirmenin, ağ adresi çevirisinin ve güvenlik duvarı filtrelemesinin konumu

18 – Ağ ekipmanını kullanıcıya ait alan yerine bir iletişim odasına yerleştirmenin getirdiği iki fayda nedir? (İki adet seçin.)

fiziksel güvenliğin artması
kablo yönetiminin merkezi olması
19 – Resme bakın. İki ağ arasında IP iletişimine olanak vermek için hangi tip cihaz gereklidir?

yönlendirici

20 – Ağ yükseltmesi için bir ISP ile yönetilen hizmet anlaşması yapmak müşterinin karşılaşacağı maliyetleri hangi iki yönden etkiler? (İki adet seçin.)

Ağ yükseltmesi ve bakım maliyetleri öngörülebilir hale gelir.
Şirketin ekipmanı satın almak için çok fazla para harcaması gerekmez.