CCNA Discovery: Working at a Small-to-Medium Business or ISP (Version 4.1) – DsmbISP Chapter 4

Değerlendirme Sınavına Giriş
Bu sınav, öğretim programının DsmbISP 4.1 Sürümünün 4. Bölüm’üne yönelik materyalleri kapsayacaktır.

Bu sınavın puanlaması, her ÇSTY’nin (Çoktan Seçmeli Tek Yanıt) iki puan, her ÇSÇY’nin de (Çoktan Seçmeli Çok Yanıt) her doğru seçenek için bir puan değerinde olduğu, Ağırlıklı Model kullanılarak yapılacaktır. Gerekenden daha fazla seçenek belirlemesi halinde öğrenci sıfır puan alacaktır.

Talimatlar Üzerinde Fareyi Gezdirin
Kaydırma tekerlekli bir fare kullanıldığında, değerlendirme sırasında seçilen yanıtların yanlışlıkla değişebileceğini unutmayın. İşaretçi bir sorudaki seçeneklerin üzerine odaklanırsa, kaydırma tekerleğinin kullanılması amaçlanan yanıtı değiştirebilir. Bu sorundan dolayı, değerlendirmeleri yaparken kaydırma tekerleği kullanılması önerilmez. Ancak kaydırma tekerleği kullanılırsa sınavınızı göndermeden önce yanıtlarınızı kontrol ettiğinizden emin olun.

© 2008, Cisco Systems, Inc.
Form Bilgileri:
Bu sınavda 20 soru sorulacaktır.

1 – Sınıflı IP adreslerini aşağıdaki ifadelerden hangi ikisi açıklar? (İki adet seçin.)

Bir ağdaki tüm alt ağlar aynı boyuttadır.
Konak bilgisayarları tanımlamak için kullanılan bit sayısı, ağ sınıfı tarafından sabit olarak belirlenir.

 

2 – Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel IP adreslerini doğru şekilde tanımlar?

Genel IP adresleri İnternet’in tamamında benzersiz olmalıdır.

 

3 – Resme bakın. Konak Bilgisayar A, LAN’a bağlıdır ancak İnternet üzerindeki herhangi bir kaynağa erişememektedir. Konak bilgisayarın yapılandırması resimde gösterilmiştir. Sorunun nedeni ne olabilir?

Varsayılan ağ geçidi, konak bilgisayardan farklı bir alt ağ üzerindedir.

 

4 – XYZ Şirketi, ağ adresi olarak 192.168.4.0’ı kullanmaktadır. Alt ağlar oluşturmak için maske olarak 255.255.255.224’ü kullanmaktadır. Her alt ağdaki maksimum kullanılabilir konak bilgisayar sayısı nedir?

30

 

5 – Resme bakın. Y1, 10.1.1.0/24 iç ağı için NAT işlemi gerçekleştirmektedir. Konak BilgisayarA, web sunucusuna bir istek göndermiştir. Web sunucusundan dönen paketin hedef IP adresi nedir?

172.30.20.10

 

6 – Hangi IPv4 sınıfı her bir ağ için en fazla sayıda konak bilgisayar adresi sağlar?

A Sınıfı

 

7 – Bir iç yerel ağdaki özel adresli konak bilgisayarın İnternet üzerinden bir dış hedef konak bilgisayar ile iletişim kurabilmasi için neyin gerçekleşmesi gerekir?

Konak bilgisayarın IP adresinin bir iç küresel adrese çevrilmesi gerekir.

 

8 – 8 bit’lik iki tabanlı bir sayıda, sekiz bit kombinasyonlarının toplam sayısı ne olur?

256

 

9 – Bir B Sınıfı adresteki ilk sekizlinin aralığı nedir?

128 – 191

 

10 – Varsayılan alt ağ maskesi ile C Sınıfı IP adresi verildiğinde kaç tane kullanılabilir konak bilgisayar vardır?

254

 

11 – PAT, benzersiz küresel adresler oluşturmak için hangi bağlantı noktası numaralarını kullanır?

1024 ve üstü

 

12 – Resme bakın. Hangi IP adresi aralığı Yönlendirici1 Fa0/0 arayüzüne bağlı konak bilgisayarların dış ağlara erişmesine olanak verir?

192.168.1.66 – 192.168.1.94

 

13 – NAT’nin geliştirilmesinin iki nedeni aşağıdakilerden hangileridir? (İki adet seçin.)

kayıtlı genel IP adreslerini korumak
özel adreslere sahip LAN’ların İnternet’e katılması için bir yöntem sağlamak

 

14 – Aşağıdaki ifadelerden hangisi NAT yükünü veya PAT’yi tanımlar?

Farklı bağlantı noktası atamaları kullanılarak birçok dahili adres tek bir IP adresine çevrilebilir.

 

15 – 231 ondalık sayısını iki tabanlı sayı sistemindeki eşdeğerine dönüştürün. Aşağıdaki listeden doğru yanıtı seçin.

11100111

 

16 – Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir IPv6 adresinin doğru gösterimidir?

2001:0db8:3c55:0015::abcd:ff13

 

17 – IPv6, IP adresinin boyutunu 32 bit’ten kaç bit’e çıkarır?

128

 

18 – Varsayılan alt ağ maskesine sahip 192.168.32.0 C Sınıfı adresi için ağ yayın adresi nedir?

192.168.132.255

 

19 – Hangi IPv4 adres sınıfı en fazla ağı sağlar?

C Sınıfı

 

20 – Statik NAT, belirli bir iç yerel IP adresini hangi belirli adresi tipiyle eşleyerek çalışır?

iç küresel