CCNA Discovery: Working at a Small-to-Medium Business or ISP (Version 4.1) – DsmbISP Chapter 5

Duration: 01:00:00
Değerlendirme Sınavına Giriş
Bu sınav, öğretim programının DsmbISP 4.1 Sürümünün 5. Bölüm’üne yönelik materyalleri kapsayacaktır.

Bu sınavın puanlaması, her ÇSTY’nin (Çoktan Seçmeli Tek Yanıt) iki puan, her ÇSÇY’nin de (Çoktan Seçmeli Çok Yanıt) her doğru seçenek için bir puan değerinde olduğu, Ağırlıklı Model kullanılarak yapılacaktır. Gerekenden daha fazla seçenek belirlemesi halinde öğrenci sıfır puan alacaktır.

Talimatlar Üzerinde Fareyi Gezdirin
Kaydırma tekerlekli bir fare kullanıldığında, değerlendirme sırasında seçilen yanıtların yanlışlıkla değişebileceğini unutmayın. İşaretçi bir sorudaki seçeneklerin üzerine odaklanırsa, kaydırma tekerleğinin kullanılması amaçlanan yanıtı değiştirebilir. Bu sorundan dolayı, değerlendirmeleri yaparken kaydırma tekerleği kullanılması önerilmez. Ancak kaydırma tekerleği kullanılırsa sınavınızı göndermeden önce yanıtlarınızı kontrol ettiğinizden emin olun.

© 2008, Cisco Systems, Inc.
Form Bilgileri:Fexec
Bu sınavda 26 soru sorulacaktır.

1 – SDM hangi iki özelliğiyle IOS CLI’sından ayrılır? (İki adet seçin.)

SDM, yalnızca bant içi yönetim için kullanılır. IOS CLI’sı hem bant içi hem de bant dışı yönetim için kullanılabilir.
SDM, GUI düğmelerini ve metin kutularını kullanır. IOS CLI’sı, metin tabanlı komutların kullanılmasını gerektirir.

 

2 – Ağ teknisyeni, bir Cisco anahtarlı LAN’a daha eski bir iş istasyonunu eklemeye çalışmaktadır. Teknisyen, iş istasyonunun ağ başarımını arttırmak için iş istasyonunu manuel olarak tam full-duplex (çift yönlü iletim) kipine göre yapılandırmıştır. Ancak cihaz ağa bağlandığında, başarım düşer ve aşırı çatışma meydana geldiği saptanır. Bu sorunun nedeni hangisidir?

İş istasyonu ile anahtar bağlantı noktası arasında çift yönlü iletim uyuşmazlığı vardır.

 

3 – Bir Cisco cihazdaki NVRAM ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangi ikisi doğrudur? (İki adet seçin.)

güç kaynağı kesildiğinde içeriği korur
başlangıç yapılandırma dosyasını saklar

 

4 – Bir yönlendirici konak bilgisayar adını “LAB_A” olarak yapılandırmak için kullanılan doğru komut dizisi hangisidir?

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname LAB_A

 

5 – SDM Express’i kullanırken hangi iki yapılandırma seçeneği bir yönlendirici seri arayüzünün manuel yapılandırmaya gerek duymadan bir IP adresi almasını sağlar? (İki adet seçin.)

IP Numarasız
IP Anlaşmalı

 

6 – SDM Express kullanan bir yönetici tarafından bir seri arayüz üzerinde aşağıdaki kapsülleme tiplerinden hangi üçü ayarlanabilir? (Üç adet seçin.)

Çerçeve Aktarımı
HDLC
PPP

 

7 – Yöneticilerin yapılandırma ve yönetim için aynı LAN’daki bir anahtara Telnet aracılığıyla bağlanmalarına olanak sağlamak için hangi üç komut dizisini kullanmak gerekir? (Üç adet seçin.)

Switch1(config)# line vty 0 15
Switch1(config-line)# password cisco
Switch1(config-line)# login

Switch1(config)# enable secret class
Switch1(config)# exit

Switch1(config)# interface vlan 1
Switch1(config-if)# ip address 192.168.2.126 255.255.255.192
Switch1(config-if)# no shutdown

 

8 – Catalyst 2960 anahtardaki SYST LED’i bir POST hatasını nasıl gösterir?

sarı renkte sabit yanarak

 

9 – Hangi işlev yalnızca, resimde gösterilen DCE cihazlarının sorumluluğundadır?

eşzamanlı bağlantı için saat denetimi

 

10 – Bir arayüzde bağlantı noktası güvenliği etkinleştirilmeden önce hangi adım tamlamlanmalıdır?

Arayüz erişim kipinde olmalıdır.

 

11 – Resme bakın. Hem AN1 hem de AN2’deki kullanıcılar, birbirleriyle bağlantı kuramadıklarını bildirirler. Ağ yöneticisi, iki ağ arasındaki bağlantı sorununu gidermek için her iki yönlendiricide show ip interface brief komutlarını çalıştırır. Bağlantı sorununu hangi eylem giderecektir?

RB yönlendiricisindeki s0/0/0 arayüzünde no shutdown komutunu çalıştırmak.

 

12 – Bir yönlendiricinin NVRAM’inde geçerli bir işletim sistemi ve bir yapılandırma dosyası vardır. Yönlendiricinin önyüklemesi yapıldığında, hangi kip görüntülenir?

kullanıcı EXEC kipi

 

13 – Cisco IOS’nin tümüne veya belli bölümlerine erişimi sınırlamak için parolalar kullanılabilir. Parolayla korunabilecek kipleri ve arayüzleri seçin. (Üç adet seçin.)

VTY arayüzü
konsol arayüzü
ayrıcalıklı EXEC kipi

 

14 – Zamandan tasarruf sağlamak için IOS komutları kısmen girilebilir; bu komutlar daha sonra hangi tuş veya tuş kombinasyonu kullanılarak tamamlanır?

Sekme

 

15 – Ağ yöneticisinin bir yönlendiriciyi yapılandırması gerekiyor. Aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden hangisi ağ işlevselliğinin erişilebilir olmasını gerektirir?

Telnet

 

16 – Bir yönetici yönlendiriciye show ip route komutunu girer. Bunun sonucunda hangi bilgiler görüntülenir?

diğer komşulardan öğrenilen ağlar.

 

17 – Resme bakın. Anahtarda show port-security interface fastethernet0/1 komutunun getirdiği verilere dayalı olarak, anahtar bağlantı noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Bu bağlantı noktasına bağlanan ve farklı MAC adreslerine sahip olan on cihaz vardır.

 

18 – Komut geçmişi özelliği kullanılarak hangi görevler gerçekleştirilebilir? (İki adet seçin.)

Komut geçmişi tampon boyutunu ayarlama.
Daha önce girilmiş komutları geri çağırma.

 

19 – Aşağıdakilerden hangisi bir yönlendiricinin başlangıç yapılandırması için gereken doğru öğeleri tanımlar?

1) PC’nin seri bağlantı noktasında DB-9-RJ-45
2) bir rollover kablo
3) yönlendiricinin konsol bağlantı noktası

 

20 – Yönlendiriciden IP adresi ayarlarını alan konak bilgisayarların ağda veya İnternet’te adları çözümleyebilmeleri için Cisco SDM Express’te hangi seçenek yapılandırılmalıdır?

DNS sunucusu IP adresi

 

21 – Kullanıcı EXEC kipi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangi ikisi doğrudur? (İki adet seçin.)

İlk kez çalıştırılan yapılandırılmamış bir yönlendiricide bu, varsayılan kiptir.
Yönlendirici yapılandırmasının yalnızca bazı özellikleri görüntülenebilir.

 

22 – Resme bakın. Bir yönetici yönlendirici konsolundan, başka bir binada bulunan bir Catalyst anahtara ping atamamaktadır. Yönetici bulunduğu yerden, bağlı anahtarın IP yapılandırmasını kontrol etmek için ne yapabilir?

Yönlendirici konsolunda show cdp neighbors detail komutunu kullanabilir.

 

23 – SDM Express temel yapılandırma ekranında aşağıdaki ayarlardan hangi üçü belirlenebilir? (Üç adet seçin.)

konak bilgisayar adı
etki alanı adı
enable secret (gizli parolayı etkinleştir) parolası

 

24 – show cdp neighbors komutu kullanılarak bir komşu cihaz hakkında hangi üç bilgi edinilebilir? (Üç adet seçin.)

platform
komşu cihazın bağlı arayüzü
cihaz kimliği

 

25 – Resme bakın. Yönlendirici2’de (Router2) seri arayüzü hangi komut dizisi doğru biçimde yapılandırır?

Router2(config)# interface S0/0/0
Router2(config-if)# ip address 192.168.6.9 255.255.255.252
Router2(config-if)# no shutdown

 

26 – Resme bakın. Bir şirket, yönlendirici LAN arayüzünün IP adresi olarak her zaman bir alt ağdaki son geçerli IP adresini kullanmaktadır. Bir ağ yöneticisi, anahtar konsol bağlantı noktası aracılığıyla anahtar X’i varsayılan ağ geçidiyle yapılandırmak için bir dizüstü bilgisayar kullanmaktadır. Anahtar VLAN 1 arayüzüne 192.168.5.68/26 IP adresi atanmıştır. Yönetici, anahtara bir varsayılan ağ geçidi atamak için hangi komutu kullanacaktır?

X(config)# ip default-gateway 192.168.5.126