CCNA DİSCOVERY: WORKİNG AT A SMALL-TO-MEDİUM BUSİNESS OR ISP (VERSİON 4.1) – DSMBISP CHAPTER 6

Değerlendirme Sınavına Giriş
Bu sınav, öğretim programının DsmbISP 4.1 Sürümünün 6. Bölüm’üne yönelik materyalleri kapsayacaktır.

Bu sınavın puanlaması, her ÇSTY’nin (Çoktan Seçmeli Tek Yanıt) iki puan, her ÇSÇY’nin de (Çoktan Seçmeli Çok Yanıt) her doğru seçenek için bir puan değerinde olduğu, Ağırlıklı Model kullanılarak yapılacaktır. Gerekenden daha fazla seçenek belirlemesi halinde öğrenci sıfır puan alacaktır.

Talimatlar Üzerinde Fareyi Gezdirin
Kaydırma tekerlekli bir fare kullanıldığında, değerlendirme sırasında seçilen yanıtların yanlışlıkla değişebileceğini unutmayın. İşaretçi bir sorudaki seçeneklerin üzerine odaklanırsa, kaydırma tekerleğinin kullanılması amaçlanan yanıtı değiştirebilir. Bu sorundan dolayı, değerlendirmeleri yaparken kaydırma tekerleği kullanılması önerilmez. Ancak kaydırma tekerleği kullanılırsa sınavınızı göndermeden önce yanıtlarınızı kontrol ettiğinizden emin olun.

© 2008, Cisco Systems, Inc.
Form Bilgileri:
Bu sınavda 21 soru sorulacaktır.

1 – Hangi protokol bir dış yönlendirme protokolüdür?

BGP

2 – Hangi iki işletme türü kendi özerk sistemleriyle kaydolmaktan yarar sağlar? (İki adet seçin.)

birden çok yerel ISP’ye bağlantıları bulunan küresel bir işletme
İnternet bağlantısını farklı ISP’ler aracılığıyla sağlayan ülke çapında orta büyüklükteki bir işletme

3 – RIPv2 yönlendirme güncellemelerinde RIPv1 güncellemelerinde bulunmayan hangi bilgiler bulunur?

alt ağ maskesi
4 – Dinamik yönlendirme protokolleri kullanan ağlarda neden hızlı tümleştirme tercih edilir?

Yönlendiriciler, ağ tümleşik hale gelene kadar hatalı iletim kararları alabilir.

5 – Aynı dahili yönlendirme ilkelerini kullanan ve tek bir yönetim kademesi tarafından denetlenen bir grup ağını ifade eden terim hangisidir?

özerk sistem
6 – Resme bakın. Yönlendiricilerin tümü RIP çalıştırmaktadır. Yönlendirici A’dan (Router A) 192.168.3.0 ağına giden iki yol vardır. Yönlendirici A’da (Router A) show ip route komutunun getirdiği verilere dayalı olarak, yönlendirme tablosuna hangi rota girilmiştir ve neden bu rota girilmiştir?

En düşük ölçeve sahip olduğu için A,B,C,D
7 – AS numarasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

AS numaraları İnternet kullanımı için denetlenir ve kaydedilir.
8 – İç ve dış yönlendirme protokolleri arasındaki fark nedir?

İç yönlendirme protokolleri, tek bir özerk sistem içinde iletişim kurmak için kullanılır. Dış yönlendirme protokolleri, birden çok özerk sistem arasında iletişim kurmak için kullanılır.

9 – Resme bakın. Yönlendirici B, hedef adresi 10.16.1.97 olan bir paket alır. Yönlendirici B ne yapacaktır?

varsayılan rotayı kullanacaktır
10 – Aşağıdaki yönlendirme tablosu girişini inceleyin: R 172.16.1.0/24 [120/1] via 200.1.1.1 00:00:27 Serial0/1 Bu ne tip bir rotadır?

RIP rotası

11 – Hangi cihaz bir ISP’nin veri aktarmak üzere başka ISP’lerle bağlantı kurmasını sağlar?

sınır ağ geçidi yönlendiricisi
12 – Resme bakın. Tüm yönlendiriciler RIP çalıştırıyorsa ve 10.0.0.0 ağı arızalanırsa, Y3 ağın artık kullanılamaz durumda olduğunu ne zaman öğrenir?

hemen
13 – Resme bakın. Gösterilen çıkış verilerine hangi yapılandırma komutu veya komutları katkıda bulunmuştur?

routerA(config-router)# network 192.168.3.0
14 – Bir ağ tümleşik hale getirilmiştir ve yönlendirme tabloları tamamlanmıştır. Bir paketin iletilmesi gerektiğinde, yönlendirme tablosundaki en iyi yolu belirlemek için kullanılan ilk ölçüt hangisidir?

en uzun adrese ve hedef ile en uzun maske eşleşmesine sahip rota

15 – Bir şirket hangi durumda kendi özerk sistem numarasını (ASN) almak için kayıt yaptırır?

şirket iki veya daha fazla ISP kullandığında

16 – Yönlendirici, yönlendirme karalarını verirken bir IP paketinin hangi bölümünü kullanır?

hedef IP adresi

17 – RIP’nin yapılandırılmasında kullanılan network komutunun amacı nedir?

RIP güncellemelerinde bildirilecek doğrudan bağlı ağları tanımlamak

18 – İki farklı ISP arasında veri alışverişi yapılması için hangi yönlendirme protokolü kullanılır?

BGP

19 – Resme bakın. İki konak bilgisayar arasındaki bağlantı korunursa, Konak BilgisayarA’dan Konak BilgisayarB’ye giden yolda maksimum kaç tane RIP yönlendiricisi bulunabilir?

15
20 – Aşağıdaki ifadelerden hangi ikisi statik rotaları tanımlar? (İki adet seçin.)

Ağ değişikliklerine uyum sağlamak için manuel olarak yeniden yapılandırılmaları gerekir.
Yönlendirme tablosunda S öneki ile tanımlanırlar.
21 – Yönlendirme protokolünün amacı nedir?

Bir yönlendiricinin diğer yönlendiricilerle, bilinen ağlar hakkında bilgi paylaşmasına olanak verir.