CCNA DİSCOVERY: WORKİNG AT A SMALL-TO-MEDİUM BUSİNESS OR ISP (VERSİON 4.1) – DSMBISP CHAPTER 7

Değerlendirme Sınavına Giriş
Bu sınav, öğretim programının DsmbISP 4.1 Sürümünün 7. Bölüm’üne yönelik materyalleri kapsayacaktır.

Bu sınavın puanlaması, her ÇSTY’nin (Çoktan Seçmeli Tek Yanıt) iki puan, her ÇSÇY’nin de (Çoktan Seçmeli Çok Yanıt) her doğru seçenek için bir puan değerinde olduğu, Ağırlıklı Model kullanılarak yapılacaktır. Gerekenden daha fazla seçenek belirlemesi halinde öğrenci sıfır puan alacaktır.

Talimatlar Üzerinde Fareyi Gezdirin
Kaydırma tekerlekli bir fare kullanıldığında, değerlendirme sırasında seçilen yanıtların yanlışlıkla değişebileceğini unutmayın. İşaretçi bir sorudaki seçeneklerin üzerine odaklanırsa, kaydırma tekerleğinin kullanılması amaçlanan yanıtı değiştirebilir. Bu sorundan dolayı, değerlendirmeleri yaparken kaydırma tekerleği kullanılması önerilmez. Ancak kaydırma tekerleği kullanılırsa sınavınızı göndermeden önce yanıtlarınızı kontrol ettiğinizden emin olun.

© 2008, Cisco Systems, Inc.
Form Bilgileri:
Bu sınavda 22 soru sorulacaktır.

1 – Kullanıcı 1, Kullanici2@cisco.com’a bir e-posta gönderir. Bu verileri gönderme işleminin iki özelliği nelerdir? (İki adet seçin.)

Depolama ve iletme süreci kullanır.
E-posta iletisini posta sunucularına göndermek için SMTP kullanılır.

2 – Bir istemci, ağın farklı bir kesiminde bulunan bir sunucuyla iletişim kurmaktadır. Sunucu, istemcinin hangi hizmeti istediğini nasıl belirler?

hedef bağlantı noktası alanında uygun hizmeti belirler
3 – Bir konak bilgisayar aynı sunucudaki birden çok uygulamayla aynı anda iletişim kurarken, her oturum için tüm paketlerde hangi iki değerin aynı olması olasıdır? (İki adet seçin.)

IP adresi
MAC adresi
4 – HTTPS’nin üç özelliği nedir? (Üç adet seçin.)

Kimlik doğrulamayı destekler.
Paketleri SSL ile şifreler.
Ek sunucu işlem süresi gerektirir.
5 – TCP üç yönlü el sıkışmasının işlevi nedir?

Her iki tarafın da başlangıç sıra numarasını kabul etmesine olanak vererek bir bağlantının her iki ucunu da eşitler.
6 – Müşteri beklentilerini karşılamak için bir ISP, hangi iki etmene dayalı olarak bir hizmet seviyesini garanti etmelidir? (İki adet seçin.)
kullanılabilirlik
güvenilirlik
7 – Hangi DNS bölgesi bir IP adresini yetkin bir etki alanı adına çözümler?

geri arama
8 – Aşağıdaki ifadelerden hangi ikisi FTP protokolünü tanımlar? (İki adet seçin.)

Edilgen bir veri bağlantısı kullanılırken veri aktarımını FTP istemcisi başlatır.
İstemci ile sunucu arasında iki bağlantı gerektirir.
9 – TCP içinde hangi kombinasyon bir soket çifti oluşturur?

kaynak IP adresi ile bağlantı noktası ve hedef IP adresi ile bağlantı noktası
10 – Resme bakın. Bilgisayar, sunucudan HTTP verileri istemektedir. Bu istek için kaynak ve hedef soketlerin geçerli gösterimi hangisidir?

Kaynak – 192.168.1.17:1045 ; Hedef – 192.168.2.39:80
11 – TCP başlığında ve UDP başlığında ortak olarak bulunan üç alan hangileridir? (Üç adet seçin.)

kaynak bağlantı noktası
sağlama
hedef bağlantı noktası

12 – Resme bakın. Bu dosya ilgili hangi iki ifade doğrudur? (İki adet seçin.)

ping fileserv komutu 172.16.5.10 IP adresini kullanır.
ping www.cisco.com komutu çalıştırılırsa, DNS sorgulanmadan önce dosya Cisco web sunucusunun IP adresine göre kontrol edilir.
13 – Ağ güvenilirliğinin üç özelliği nedir? (Üç adet seçin.)

Yedek donanım, güvenilirliği arttırır.
Hata toleransı, bir güvenilirlik ölçüsüdür.
MTBF ne kadar uzun olursa, güvenilirlik o kadar fazla olur.
14 – Bir imalat şirketi, belirli barındırılan hizmetler almak için ISP’ye abone olur. İstenen hizmetler barındırılan world wide web, dosya aktarımı ve e-postadır. Bu üç temel uygulamayı hangi protokoller temsil eder? (Üç adet seçin.)

SMTP
FTP
HTTP
15 – Aşağıdaki seçeneklerden hangi ikisinde protokol ile iyi bilinen bağlantı noktası numarası doğru şekilde eşleşmiştir? (İki adet seçin.)

HTTP – 80
SMTP – 25

16 – Hangi güncelleme türü, değişiklikler oluştuğunda istemci bilgisayarların kaynak kayıtlarını bir DNS sunucusuna kaydetmesine ve bu sunucuda güncellemesine olanak verir?

dinamik
17 – Bir istemciden bir sunucuya veya bir sunucudan başka bir sunucuya e-posta göndermek için hangi protokol kullanılır?

SMTP
18 – UDP’nin üç benzersiz özelliği nelerdir? (Üç adet seçin.)

düşük yüke sahip olması
akış denetiminin olmaması
hatadan kurtarma işlevinin olmaması
19 – Bir ISP’de genellikle hangi tip DNS sunucusu bulunur?

yalnızca önbelleğe alan sunucu

 

20 – Resme bakın. Konak Bilgisayar1, Konak Bilgisayar2 bir TCP oturumu açmaktadır. Konak Bilgisayar1, oturum açma işlemini başlatmak için bir SYN iletisi göndermiştir. Daha sonra ne olur?

Konak Bilgisayar2, Konak Bilgisayar1’e bir SYN-ACK iletisi gönderir.
21 – OSI ve TCP/IP modelleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangi ikisi doğrudur? (İki adet seçin.)

OSI ağ katmanı, TCP/IP modelinin İnternet katmanına benzer.
TCP/IP modeli dört katmana, OSI modeli ise yedi katmana dayanır.

 

22 – Hangi iki görev yerel DNS sunucusunun sorumluluğundadır? (İki adet seçin.)

dahili konak bilgisayarlar için ad – IP adresi eşlemesini gerçekleştirmek
ad çözümleme isteklerini yalnızca önbelleğe alan bir sunucuya iletmek