CCNA Discovery: Working at a Small-to-Medium Business or ISP (Version 4.1) – DsmbISP Chapter 9

Değerlendirme Sınavına Giriş
Bu sınav, öğretim programının DsmbISP 4.1 Sürümünün 9. Bölüm’üne yönelik materyalleri kapsayacaktır.

Bu sınavın puanlaması, her ÇSTY’nin (Çoktan Seçmeli Tek Yanıt) iki puan, her ÇSÇY’nin de (Çoktan Seçmeli Çok Yanıt) her doğru seçenek için bir puan değerinde olduğu, Ağırlıklı Model kullanılarak yapılacaktır. Gerekenden daha fazla seçenek belirlemesi halinde öğrenci sıfır puan alacaktır.

Talimatlar Üzerinde Fareyi Gezdirin
Kaydırma tekerlekli bir fare kullanıldığında, değerlendirme sırasında seçilen yanıtların yanlışlıkla değişebileceğini unutmayın. İşaretçi bir sorudaki seçeneklerin üzerine odaklanırsa, kaydırma tekerleğinin kullanılması amaçlanan yanıtı değiştirebilir. Bu sorundan dolayı, değerlendirmeleri yaparken kaydırma tekerleği kullanılması önerilmez. Ancak kaydırma tekerleği kullanılırsa sınavınızı göndermeden önce yanıtlarınızı kontrol ettiğinizden emin olun.

© 2008, Cisco Systems, Inc.
Form Bilgileri:
Bu sınavda 20 soru sorulacaktır.

1 – Bir ağ teknisyeni, OSI modelinin taşıma katmanında bir sorun eder. Aşağıdaki sorulardan hangisi sorun hakkında daha fazla bilgi sağlar?

Bilgisayarınızda yapılandırılmış bir güvenlik duvarı var mı?

 

2 – İki ayrı alt ağdaki konak bilgisayarlar iletişim kuramamaktadır. Ağ yöneticisi, yönlendirme tablolarından birinde eksik bir rota olduğundan şüpheleniyor. 3. Katman bağlantı sorunlarını gidermek için hangi üç komut kullanılabilir? (Üç adet seçin.)

ping
traceroute
show ip route

 

3 – Bir kullanıcı, İnternet’te tüm web sayfalarına erişebilir, ancak e-postaya erişemez. Bu sorun için en etkili sorun giderme yöntemi hangisidir?

yukarıdan aşağıya

 

4 – Resme bakın. 10.12.10.0/24 ağındaki kullanıcılar 10.10.10.0/24 ağındaki hiçbir kullanıcıya erişememektedir. Ağda hangi iki sorun vardır? (İki adet seçin.)

Y2, RIP’nin farklı bir sürümünü kullanmaktadır.
Y2’de ağ bildirimi eksiktir.

 

5 – Resme bakın. IP adresi yapılandırması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Fa0/0 arayüzü ve AğB aynı alt ağda bulunabilir.

 

6 – Bir kullanıcı İnternet’e erişme konusunda sorun yaşamaktadır. Ağ yöneticisi işe bilgisayarın IP adresinin düzgün yapılandırıldığını doğrulayarak başlar. Daha sonra yönetici, varsayılan ağ geçidine ping atar. Bu bilgiye dayalı olarak, yöneticinin uygulamakta olduğu sorun giderme yönteminin türü hangisidir?

böl ve yönet
7 – Resme bakın. Bir yönlendirici başlangıçta ROMMON kipinde önyükleme yapmaktadır. Yönetici dir flash: komutunu girer ve resimdeki çıkış verileri listelenir. Yöneticinin bir sonraki adımda ne yapması gerekir?

Yönlendiriciyi reset komutuyla ROMMON kipinde önyüklemesi gerekir.

 

8 – Resme bakın. Ağ yöneticisi, bir yönlendiriciye önceden yapılandırılmış bir metin dosyası göndermektedir. Yönetici yapılandırmayı yönlendiriciye yapıştırdıktan sonra, bir hata iletisi görüntülenir. IP adresleme şemasındaki sorun nedir?

FastEthernet0/0’daki (HızlıEthernet0/0) IP adresi, Serial0/1’deki (Seri0/1) IP adresiyle örtüşmektedir.

 

9 – Ağ yöneticisi, yeni bir bilgisayarı bir anahtar bağlantı noktasına bağlar. Bu bağlantı noktasının LED’i yeşil renkte yanmaya başlar. Bağlantı noktasının geçerli durumunu en iyi açıklayan ifade hangisidir?

Bağlantı noktası çalışmaktadır ve paketleri iletmeye hazırdır.

 

10 – Resme bakın. Bilgisayar, 192.168.2.2 adresindeki Yönlendirici B’ye ping atmaya çalışır, ancak başarılı olamaz. Sorun nedir?

Bilgisayardaki varsayılan ağ geçidi 192.168.1.1 olmalıdır.

 

11 – Resme bakın. Hangi IP adresi hatalı yapılandırılmıştır ve konak bilgisayarlar ile sunucular arasında bağlantı sorunlarına neden olmaktadır?

Sunucu2

 

12 – Resme bakın. LAN üzerindeki KB1 konak bilgisayarı, İnternet üzerinden FTP sunucusuna erişememektedir. Yapılandırma ile ilgili ifadelerden hangi ikisi bu sorunun nedenidir? (İki adet seçin.)

Fa0/0 arayüzündeki NAT komutu yanlış yönde uygulanmaktadır.
S0/0/0 arayüzündeki NAT komutu yanlış yönde uygulanmaktadır.

 

13 – Resme bakın. Aşağıdaki ifadelerden hangi üçü show ip interface brief komutunun getirdiği veriler hakkında doğrudur? (Üç adet seçin.)

FastEthernet0/0 (HızlıEthernet0/0) düzgün çalışmaktadır.
Serial0/0’da (Seri/0/0) shutdown komutu uygulanmıştır.
FastEthernet0/1’de (HızlıEtherneti0/1) 2. Katman ağ sorunu vardır.

 

14 – Aşağıdaki koşullardan hangi ikisi 1. Katman ile sınırlı sorunları tanımlar? (İki adet seçin.)

maksimum uzunluğu aşan kablolar
hatalı sonlandırılmış kablolar

 

15 – Bir bilgisayar, hem ağın içinde hem de ağın dışında bulunan cihazlara ulaşabilmektedir. Ancak aynı alt ağda bulunan bir FTP sunucusuna ulaşmaya çalıştığında, bağlantı kuramamaktadır. Yönetici, aynı alt ağda bulunan başka birkaç bilgisayarda FTP sunucusuna bağlanmayı denemiştir ve bu bilgisayarlar başarıyla bağlanabilmiştir. Bilgisayar ile FTP sunucusu arasındaki sorunu belirlemek için hangi sorun giderme aracı kullanılabilir?

protokol denetçisi

 

16 – Resme bakın. Arayüz durumunun iki olası nedeni nedir? (İki adet seçin.)

Kapsülleme tipi uyuşmamaktadır.
Bağlantı doğrulama iletileri alınmamaktadır.

 

17 – Bir ağ yöneticisi, WIC-2T modül kartı ekleyerek bir Cisco 1841 yönlendiriciyi yükseltmektedir. Yönetici, modülün yönlendirici tarafından doğru biçimde tanındığını doğrulamak için hangi show komutunu kullanabilir?

show version

 

18 – 192.168.1.0/25 alt ağı kaç tane kullanılabilir konak bilgisayar adresi sağlar?

126

 

19 – Hangi sorun OSI modelinin 4. Katman’ı ile ilişkilidir?

Bir güvenlik duvarı, bir konak bilgisayara giden Telnet paketlerini engellemektedir.

 

20 – Yönetici, bir WAN bağlantısının simülasyonunu oluşturmak için bir laboratuar çalışması hazırlamaktadır. Kurulum sırasında yönetici, seri bağlantının her bir ucunda farklı kapsülleme tiplerinin bulunduğunu fark eder. Bu sorun OSI modelinin hangi katmanında ortaya çıkmaktadır?

2. Katman